Styrelse

SSRK Gällivare

Styrelse

Ordförande

Britt-Marie Mallfors 070-338 72 73 mail

 

Vice ordförande

Anna Paulsson

 

Sekreterare

Stina Nejden

 

Kassör

Liza Dahlberg

 

Ledamöter

Åsa Nilsson

Emma Åhl, 070-251 26 52 mail

Anders Segerlund

 

Suppleanter

Aina Axelsson-Vannestål

Therese Martinsson

 

Kommittér:

 

Jakt

Anders Segerlund (sammankallande), Stefan Ovrell, Sandra Lindgren, Anneli Utter, Jeanette Larsson

 

Viltspår

Liza Dahlberg (sammankallande), Sandra Ågren Nilsson, vakanta platser

 

Aktivitet

Stina Nejden (sammankallande), Anna Paulsson, Åsa Nilsson, Jeanette Enryd, Britt-Marie Mallfors

 

Valberedning

L-G Olsson (sammankallande)

Jeanette Enryd

Sandra Ågren

 

Webmaster ©SSRK Gällivare